Vandenbergboters uit Holten - kruidencreme Café de Paris

Cookies op vandenbergboters.nl

Doordat uw surfgedrag op deze site niet wordt gevolgt is het ons niet verplicht u te vragen naar het gebruik van cookies.

Cookie wetgeving 2013:
Aanpassing artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Cookiebepaling)

Doel van de regeling:

Het doel van het wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat voor cookies die inzicht geven in de kwaliteit of de effectiviteit van de via internet geleverde diensten en die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetter, het niet langer verplicht is om de gebruiker te informeren en om toestemming te vragen. Door de voorgestelde aanpassing hoeft niet meer te worden geďnformeerd en hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd als met het plaatsen of lezen van een cookie informatie wordt verkregen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de internetter. Hierdoor vallen voor die dienstverlening nuttige cookies, zoals analytische cookies, a/b testing cookies en affiliate cookies, niet langer onder de informatieplicht en het toestemmingsvereiste - onder de voorwaarde dat deze cookies ook niet tevens gebruikt worden om profielen op te stellen of voor andere doeleinden waardoor er meer dan geringe gevolgen zijn voor de privacy. Voor cookies die wel impact hebben op de privacy, zoals tracking cookies, blijft de informatieplicht en het toestemmingsvereiste gewoon bestaan. Door de beperking van het aantal situaties waarin moet worden geďnformeerd en om toestemming moet worden gevraagd zal het gebruiksgemak en de effectiviteit van de privacybescherming toenemen.

Verwachte effecten van de regeling:
Vermindering van het aantal gevallen waarin de internetgebruiker bij het plaasten en lezen van cookies moet worden geďnformeerd en om toestemming moet worden gevraagd. Hierdoor wordt alleen om toestemming gevraagd in die gevallen waarin dit ook daadwerkelijk van belang is voor de privacy van de gebruiker.Vandenbergboters - kruidencreme Café de Paris